Οικογενειακό Δίκαιο – Κληρονομικό Δίκαιο

Οικογενειακό Δίκαιο – Κληρονομικό Δίκαιο

Οικογενειακό Δίκαιο : Ρυθμίζει τις έννομες σχέσεις σχετικά με το γάμο, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συζύγων, το διαζύγιο, την επιμέλεια των τέκνων, το ύψος της διατροφής που υποχρεούται να καταβάλει ο υπόχρεος σύζυγος, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις γονέων και τέκνων, την υιοθεσία και τα περί διατροφής μεταξύ συζύγων και συγγενών.


Κληρονομικό Δίκαιο : Στο κληρονομικό δίκαιο υπάγονται όλοι οι κανόνες που διέπουν την κληρονομική διαδοχή, την επαγωγή της κληρονομιάς και ότι συνεπάγεται μ’ αυτή, τις διαθήκες, την αποδοχή ή την αποποίηση της κληρονομιάς, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κληρονόμων κλπ.