ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Διεύθυνση : Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά 22 Γλυφάδα, Εμπορικό Κέντρο: «Το Πρώτον», Τ.Κ 16674

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλέφωνα : 210 8947618 και 6973560255

EMAIL

E.mail : marieggisegian@gmail.com