ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Το Δικηγορικό μας γραφείο «Μαρί Εγγισεγιάν και Συνεργάτες» εξειδικεύεται στις αγοραπωλησίες ακινήτων. Σε ολόκληρη την Ελλάδα μπορούμε να σας εξασφαλίσουμε την πραγματοποίηση της αγοράς ή πώλησης που επιθυμείτε με ασφαλή τρόπο.
Από τη στιγμή που θα βρείτε το ακίνητο που επιθυμείτε να αγοράσετε παρέχουμε όλη την τεχνογνωσία για την ασφαλή μεταβίβασή του στην κυριότητά σας. Από την άλλη πλευρά από τη στιγμή που θα επιλέξετε να πουλήσετε το ακίνητό σας με ταχύτητα συλλέγουμε όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και έγγραφα για τη γρήγορη πώλησή του και παρέχουμε όλη την τεχνογνωσία για την ασφαλή είσπραξη όλου του τιμήματος.
Από τη στιγμή που θα επικοινωνήσετε μαζί μας και θα μας αναθέσετε την εντολή για τη διεκπεραίωση μίας αγοραπωλησίας που επιθυμείτε, αναλαμβάνουμε με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο, χωρίς καμία καθυστέρηση, την πραγματοποίησή της.
Εάν ο εντολέας έχει μόνιμη κατοικία στο εξωτερικό είτε Έλληνας είτε άλλης εθνικότητας και δεν έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου στην Ελλάδα, η πρώτη μας δουλειά είναι να εκδώσουμε Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ( ΑΦΜ). Για να μην ταλαιπωρείστε με πολύωρη αναμονή στη Δ Ο Υ Κατοίκων Εξωτερικού, υπογράφετε ένα πληρεξούσιο για το σκοπό αυτό, ενώπιον ενός συμβολαιογράφο, και αυθημερόν εκδίδουμε τον Αριθμό Φορολογικού σας Μητρώου. (ΑΦΜ)
Ο νομικός έλεγχος που γίνεται στους τίτλους του ακινήτου που πρόκειται να αγοράσετε είναι πλήρης, ενδελεχής, με μεγάλη προσοχή, χωρίς περιθώρια λάθους για να είστε καθ’ όλα ασφαλείς για μία ζωή…
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.