Ενοχικό Δίκαιο

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΑΡΙ ΕΓΓΙΣΕΓΙΑΝ

Ενοχικό Δίκαιο

Ενοχικό Δίκαιο

Ρυθμίζει τις έννομες σχέσεις βάσει των οποίων οφείλεται παροχή ( πάσης φύσεως ) από ένα πρόσωπο σε κάποιο άλλο. Παροχή μπορεί να οφείλεται είτε λόγω μίας σύμβασης, είτε απ’ ευθείας εκ του νόμου. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει, για παράδειγμα, από μία αγοραπωλησία κινητού πράγματος ( π.χ αυτοκίνητο ), από ένα δάνειο με μία τράπεζα ( π.χ πιστωτικές κάρτες ), μία δωρεά, ένα χρησιδάνειο, ένα τροχαίο ατύχημα, μία σύμβαση εργασίας, μία σύμβαση έργου, μία μίσθωση ( π.χ μη καταβολή μισθώματος, μείωση ή αναπροσαρμογή μισθώματος κτλ. ) κινητού ή ακινήτου, μία αδικοπραξία κ.ο.κ. το οποίο εμπίπτει στις διατάξεις του ενοχικού δικαίου.