Εμπράγματο Δίκαιο

Εμπράγματο Δίκαιο

  • Εμπράγματο Δίκαιο:

Η κυριότητα, νομή, επικαρπία, δουλείες, ενέχυρο και υποθήκη είναι δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων πραγμάτων που εμπλέκονται καθημερινά σε πολλά ζητήματα της ζωής μας.

Από την ιδιοκτησία και την κυριότητα μπορεί να προκύψουν διαφορές, ή πρέπει να ασκηθούν εκπρόθεσμα κάποια μη ασκημένα δικαιώματα όπως για παράδειγμα παρεκκλίσεις που μπορεί να προκύψουν από τον νόμο του Κτηματολογίου.

 Το γραφείο μας μπορεί να σας συμβουλέψει και να αναλάβει κάθε υπηρεσία που έχει σχέση με την αγοραπωλησία ακινήτου, κάθε περιουσιακή διαφορά που προκύπτει μεταξύ ιδιωτών, κάθε διαφορά συνιδιοκτητών οικοδομής, ενοίκων κλπ. , και εν γένει κάθε παρέκκλιση που διαφαίνεται κατόπιν ελέγχου στην ιδιοκτησία σας βάσει του νόμου του κτηματολογίου, καθώς και πάσης φύσεως διαφορά εμπραγμάτου δικαίου που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται στην παράγραφο αυτή.