ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την παροχή νομικών υπηρεσιών σε ήδη υφιστάμενες εταιρείες και τη σύσταση εμπορικών εταιρειών κάθε νομικής μορφής. ( Ο.Ε, Ε.Ε, ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ, ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ). Οι υπηρεσίες μας συνίστανται τόσο σε επίπεδο νομικής συμβουλής για τον τύπο της εταιρείας που σας συμφέρει να συστήσετε όσο και στη διασφάλιση επισφαλών απαιτήσεων της εμπορικής εταιρείας σας στα πλαίσια της δραστηριότητάς της. Επίσης αναλαμβάνουμε την όλη διαδικασία της πώλησης μίας εταιρείας, της μεταβίβασης της άδειας λειτουργίας μίας επιχείρησης, την κατοχύρωση του εμπορικού σήματος μίας επιχείρησης, υποθέσεις που εμπίπτουν στον κλάδο του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ εμπορικών επιχειρήσεων κ.ο.κ