Αστικό Δίκαιο

Αστικό Δίκαιο

Αστικό Δίκαιο

Ο τομέας του Αστικού Δικαίου ρυθμίζει ένα τεράστιο φάσμα έννομων σχέσεων και εστιάζει τόσο στις απλές καθημερινές σχέσεις μεταξύ ιδιωτών, μέχρι και σε πιο πολύπλοκα ζητήματα.